Header Ads

Bank pusat Jepun tidak berhasrat untuk membincangkan pengurangan insentif

Menurut ketua Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda, pengatur utama negara akan mengambil waktunya untuk menyelesaikan dasar monetari semasa. Beliau hanya akan melaporkan rancangan untuk mengeluarkan dasar pelonggaran monetari secara besar-besaran apabila terdapat keadaan yang menggalakkan untuk mencapai tahap inflasi yang optimum.

Haruhiko Kuroda menekankan bahawa kadar inflasi pada masa ini adalah jauh dari sasaran sebanyak 2%, jadi pengurangan insentif adalah tidak relevan. Ketua BOJ bersedia untuk mempertimbangkan pengalaman bank pusat lain dengan menggunakan dasar pengurangan insentif.

Sepertimana yang telah dilaporkan sebelum ini, pada bulan April 2018, kadar inflasi utama di Land of the Rising Sun (Jepun) turun untuk bulan kedua berturut-turut, mewujudkan beberapa cabaran untuk pengawal selia. Kejatuhan kadar direkodkan buat kali pertama sejak bulan April 2016.

Penganalisis menganggarkan bahawa kelembapan dalam inflasi, sebagai tambahan kepada data yang mengecewakan mengenai KDNK Jepun, boleh menghalang bank pusat daripada melancarkan dasar pelonggaran kewangan secara besar-besaran kembali.

Menurut Haruhiko Kuroda, pengawal selia juga mengambil kira akibat-akibat program rangsangan yang berskala besar, termasuk kesan negatif terhadap institusi kewangan.