Berita Terkini

Taiwan Menaikkan Ramalan Pertumbuhan 2019

Tinjauan pertumbuhan ekonomi Taiwan untuk tahun 2019 telah disemak semula ekoran daripada rantau ini dijangka dapat menahan kesan buruk dari perlindungan perdagangan dan pertumbuhan global yang lemah. Keluaran Dalam Negara Kasar dijangka berkembang sebanyak 2.46 peratus pada tahun 2019, berbanding 2.19 peratus pada bulan Mei, kata Ketua Pengarah Perbelanjaan, Perakaunan dan Statistik, atau DGBAS. Pada masa yang sama, tinjauan inflasi telah disemak semula dengan sedikit penurunan ke 0.67 peratus daripada 0.71 peratus yang telah dianggarkan pada bulan Mei.

Pada tahun 2020, ekonomi yang berkait dagangan dijangka meningkat sebanyak 2.58 peratus dan inflasi meningkat kepada 0.82 peratus. Berdasarkan anggaran awal, KDNK sebenar meningkat sebanyak 2.40 peratus pada suku kedua tahun 2019 berbanding tahun sebelumnya, yang lebih pantas daripada pengembangan sebanyak 1.83 peratus yang telah disemak semula pada suku pertama. Pada suku ke suku, dasar tahunan telah diselaraskan secara bermusim, ekonomi meningkat sebanyak 2.72 peratus. Dari segi permintaan, penggunaan akhir swasta sebenar meningkat pada kadar lebih cepat sebanyak 1.55 peratus setiap tahun pada suku kedua, terutamanya mencerminkan peningkatan dalam jualan kereta dan butik. Pembentukan modal tetap kasar melonjak sebanyak 7.51 peratus, terutamanya disebabkan peningkatan dalam jentera dan kelengkapan pelaburan serta peralatan pengangkutan.

Di samping itu, sektor dagangan eksport barangan dan perkhidmatan sebenar berkembang sebanyak 4.13 peratus atas permintaan yang kukuh untuk produk maklumat, komunikasi dan audio-video, serta produk petroleum ditapis. Pada masa yang sama, sektor dagangan import meningkat sebanyak 3.68 peratus.