Berita Terkini

Analisis Pasangan Mata Wang Utama untuk 10 September, 2019Rakan dagangan yang dihormati.

Bagi urusniaga pasangan mata wang EUR / USD, kesinambungan pergerakan menaik adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 1.1048. Tahap 1.0987 merupakan sokongan utama. Urusniaga bagi pasangan mata wang GBP / USD, pasaran secara terus bergerak ke bahagian atas selepas penembusan pada tahap 1.2353. Tahap 1.2218 adalah sokongan utama. Bagi urusniaga pasangan mata wang USD / CHF, pasaran mengikuti perkembangan struktur menaik dari 4 September. Kesinambungan pergerakan menaik adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 0.9918. Untuk urusniaga pasangan mata wang USD / JPY, kesinambungan perkembangan struktur menaik dari 3 September adalah dijangkakan selepas penembusan tahap 107.50. Tahap 107.07 adalah sokongan utama. Urusniaga bagi pasangan mata wang EUR / JPY, kesinambungan perkembangan struktur menaik pada 3 September adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 118.78. Tahap 118.02 merupakan sokongan utama. Bagi urusniaga pasangan mata wang GBP / JPY, kesinambungan pergerakan menaik adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 132.96. Tahap 131.36 adalah sokongan utama.

Ramalan untuk 10 September:

Kajian analisis pasangan mata wang pada carta masa H1:

Untuk urusniaga pasangan mata wang EUR / USD, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 1.1155, 1.1122, 1.1097, 1.1047, 1.1008, 1.0987, 1.0960 dan 1.0926. Di sini, peserta pasaran secara terus memantau perkembangan struktur menaik pada 3 September. Kesinambungan pergerakan menaik adalah dijangkakan selepas penembusan tahap 1.1047. Dalam situasi ini, sasaran adalah pada tahap 1.1097. Pergerakan menaik jangka pendek, serta pengukuhan harga adalah dalam lingkungan antara 1.1097 - 1.1122. Pasaran menganggap tahap 1.1155 menjadi nilai yang berpotensi untuk aliran menaik. Apabila mencapai di mana, pasaran menjangkakan kepada pengukuhan harga, serta penarikan semula ke bawah.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah dijangkakan dalam lingkungan kawasan antara 1.1008 - 1.0987. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pembetulan yang ketara. Di sini, sasaran adalah pada tahap 1.0960. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur menaik. Laluan pergerakan pada harga akan membawa kepada pembentukan struktur menurun tempatan. Dalam situasi ini, sasaran pertama adalah pada tahap 1.0926.

Aliran utama adalah struktur menaik pada 3 September.
 Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 1.1047 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.1095
 Tahap Membeli 1.1098 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.1120
Tahap Menjual: 1.1008 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.0988
Tahap Menjual: 1.0985 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.0960

Bagi urusniaga pasangan mata wang GBP / USD, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 1.2460, 1.2408, 1.2351, 1.2300, 1.2266, 1.2218 dan 1.2190. Di sini, peserta pasaran mengikuti perkembangan kitaran menaik pada 3 September. Kesinambungan pergerakan menaik adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 1.2351. Dalam situasi ini, sasaran adalah pada tahap 1.2408. Penembusan yang seterusnya, akan membolehkan peserta pasaran menilai pergerakan ke sasaran yang berpotensi - 1.2460. Apabila mencapai tahap ini, jangkaan kepada penarikan semula ke bahagian bawah.

Pergerakan yang kukuh adalah dijangka dalam lingkungan kawasan 1.2300 - 1.2266. Penembusan nilai yang kedua akan membawa kepada pembetulan yang ketara. Di sini, sasaran adalah pada tahap 1.2218. Julat antara 1.2218 - 1.2190 merupakan sokongan utama untuk kitaran menaik.

Aliran utama adalah kitaran menaik pada 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 1.2351 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.2406
Tahap Membeli: 1.2409 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.2460
Tahap Menjual: 1.2300 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.2268
Tahap Menjual: 1.2264 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.2218

Bagi urusniaga pasangan mata wang USD / CHF, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 0.9991, 0.9974, 0.9947, 0.9917, 0.9865, 0.9849, 0.9824 dan 0.9796. Di sini, peserta pasaran mengikuti perkembangan struktur menaik pada 4 September. Kesinambungan pergerakan menaik adalah dijangka selepas penembusan pada tahap 0.9917. Dalam situasi ini, sasaran adalah pada tahap 0.9947, berhampiran tahap ini merupakan pengukuhan harga. Penembusan tahap 0.9947 akan membawa kepada pergerakan ke sasaran yang berpotensi - 0.9974. Apabila mencapai nilai ini, jangkaan kepada pengukuhan harga dalam lingkungan kawasan antara 0.9974 - 0.9991, serta pengembalian semula ke bahagian bawah.

Peralihan ke arah pembetulan adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 0.9887. Dalam situasi ini, sasaran adalah pada tahap 0.9865. Pergerakan menurun jangka pendek adalah dijangkakan dalam lingkungan kawasan antara 0.9865 0.9849. Penembusan nilai yang kedua akan memihak kepada perkembangan struktur menurun.

Aliran utama adalah struktur menaik pada 4 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 0.9917 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.9945
Tahap Membeli: 0.9948 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.9972
Tahap Menjual: 0.9885 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.9867
Tahap Menjual: 0.9865 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.9850

Untuk urusniaga bagi pasangan mata wang USD / JPY, tahap utama pada carta masa adalah: 108.12, 107.76, 107.49, 107.17, 106.80, 106.60 dan 106.29. Di sini, peserta pasaran mengikuti perkembangan struktur menaik pada 3 September. Pergerakan menaik jangka pendek adalah dijangkakan dalam lingkungan kawasan antara 107.49 - 107.76, dengan itu kemungkinan pembalikan dalam pembetulan. Untuk nilai potensi bagi bahagian atas, pasaran menganggap berada pada tahap 108.12. Apabila mencapai di mana, jangkaan kepada penarikan semula ke bawah

Pembetulan boleh berlaku selepas penembusan pada tahap 107.07. Di sini, sasaran adalah pada tahap 106.80. Pergerakan menurun jangka pendek adalah dalam lingkungan antara 106.80 - 106.60. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada perkembangan aliran menurun. Di sini, sasaran yang berpotensi ialah 106.29.

Trend utama: struktur menaik tempatan dari 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 107.50 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 107.74
Tahap Membeli: 107.78 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 108.10
Tahap Menjual: 107.05 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 106.82
Tahap Menjual: 106.78 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 106.60

Bagi urusniaga pasangan mata wang CAD / USD, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 1.3259, 1.3230, 1.3208, 1.3155, 1.3117, 1.3094 dan 1.3052. Di sini, peserta pasaran mengikuti perkembangan struktur menurun pada 3 September. Kesinambungan pergerakan menurun adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 1.3155. Dalam situasi ini, sasaran adalah pada tahap 1.3117. Pengukuhan harga adalah dalam lingkungan antara 1.3117 - 1.3094. Pasaran menganggap tahap 1.3052 menjadi nilai yang berpotensi untuk bahagian bawah; apabila mencapai tahap ini, jangkaan kepada penarikan semula ke atas.

Pergerakan menaik jangka pendek adalah mungkin dalam lingkungan kawasan antara 1.3208 - 1.3230. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pembetulan yang berpanjangan. Di sini, sasaran adalah pada tahap 1.3259. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur menurun.

Aliran utama adalah struktur menurun pada 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 1.3208 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.3230
Tahap Membeli: 1.3232 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.3259
Tahap Menjual: 1.3155 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.3120
Tahap Menjual: 1.3116 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.3095

Untuk urusniaga bagi pasangan mata wang AUD / USD, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 0.6967, 0.6918, 0.6884, 0.6867, 0.6841, 0.6822 dan 0.6793. Di sini, peserta pasaran mengikuti perkembangan struktur menaik pada 3 September. Pergerakan menaik jangka pendek adalah dijangkakan dalam julat antara 0.6867 - 0.6884. Penembusan nilai yang kedua akan membawa kepada pergerakan ke tahap 0.6918. Pengukuhan harga adalah berhampiran nilai ini. Untuk nilai potensi untuk bahagian atas, pasaran menganggap berada pada tahap 0.6967. Apabila mencapai tahap ini, jangkaan kepada penarikan semula ke bahagian bawah.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah mungkin dalam julat antara 0.6841 - 0.6822. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pembetulan yang berpanjangan. Di sini, sasaran yang berpotensi adalah pada tahap 0.6793. Tahap ini adalah sokongan utama untuk bahagian atas.

Aliran utama adalah struktur menaik pada 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 0.6886 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.6918 Tahap Membeli: 0.6920 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.6965
Tahap Menjual: 0.6840 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.6822
Tahap Menjual: 0.6820 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.6795

Untuk urusniaga pasangan mata wang EUR / JPY, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 119.60, 119.05, 118.78, 118.34, 118.02 dan 117.53. Di sini, peserta pasaran secara terus memantau perkembangan struktur menaik pada 3 September. Pergerakan menaik jangka pendek adalah dijangka dalam julat antara 118.78 - 119.05. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pergerakan ke sasaran yang berpotensi - 119.60, apabila tahap ini dicapai, jangkaan kepada penarikan semula ke bawah.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah dijangkakan dalam lingkungan antara 118.34 - 118.02. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pembetulan yang ketara. Di sini, sasaran adalah pada tahap 117.53. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur menaik.

Aliran utama adalah kitaran menaik pada 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 118.78 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 119.05
Tahap Membeli: 119.07 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 119.60
Tahap Menjual: 118.34 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 118.04
Tahap Menjual: 118.00 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 117.55

Bagi urusniaga pasangan mata wang GBP / JPY, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 134.74, 134.10, 132.94, 132.18, 131.36, 130.71 dan 129.70. Di sini, peserta pasaran terus memantau perkembangan kitaran menaik pada 3 September. Pasaran menjangkakan pergerakan menaik jangka pendek, serta pengukuhan harga, dalam julat antara 132.18 - 132.94. Penembusan nilai terakhir perlu disusuli dengan pergerakan menaik yang dinyatakan. Di sini, sasaran adalah pada tahap 134.10. Untuk nilai yang berpotensi untuk bahagian atas, pasaran menganggap berada pada tahap 134.74. Apabila mencapai di mana, jangkaan kepada pengukuhan harga, serta penarikan semula ke bawah.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah mungkin dalam julat antara 131.36 - 130.71. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pembetulan yang ketara. Di sini, sasaran adalah pada tahap 129.70. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur menaik.

Aliran utama adalah struktur menaik pada 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 132.96 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 134.10
Tahap Membeli: 134.10 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 134.72 '
Tahap Menjual: 131.36 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 130,74 '
Tahap Menjual: 130.68 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 129.80

* Analisis pasaran yang disiarkan di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran anda, tetapi tidak untuk memberi arahan untuk membuat perdagangan.