Berita Terkini

Analisis Pasangan Mata Wang Utama untuk 13 September, 2019


Rakan dagangan yang dihormati. Bagi urusniaga pasangan mata wang EUR / USD, sasaran seterusnya untuk bahagian atas ditentukan dari struktur menaik tempatan pada 12 September. Bagi urusniaga pasangan mata wang GBP / USD, pasaran secara terus bergerak ke bahagian atas selepas penembusan pada tahap 1.2353. Tahap 1.2266 merupakan sokongan utama. Urusniaga bagi pasangan mata wang USD / CHF, harga adalah dalam pembetulan. Kesinambungan aliran menaik mungkin selepas penembusan pada tahap 0.9947. Tahap 0.9872 merupakan sokongan utama. Untuk urusniaga bagi pasangan mata wang USD / JPY, kesinambungan perkembangan struktur menaik dari 3 September adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 108.35. Urusniaga bagi pasangan mata wang EUR / JPY, sasaran seterusnya untuk arah aliran menaik ditentukan dari struktur tempatan pada 12 September. Tahap 118.50 merupakan sokongan utama. Urusniaga bagi pasangan mata wang GBP / JPY, pasaran menjangkakan pergerakan ke tahap 134.10. Tahap 131.91 merupakan sokongan utama.

Ramalan untuk 13 September:

Kajian semula analisis pasangan mata wang pada carta masa H1:

Untuk urusniaga bagi pasangan mata wang EUR / USD, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 1.1188, 1.1135, 1.1114, 1.1086, 1.1044, 1.1021 dan 1.0987. Di sini, pasaran menentukan sasaran seterusnya untuk bahagian atas dari struktur menaik tempatan pada 12 September. Kesinambungan pergerakan menaik adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 1.1086. Dalam situasi ini, sasaran adalah pada tahap 1.1114. Pergerakan menaik jangka pendek, serta pengukuhan harga berada dalam lingkungan antara 1.1114-1.1135. Bagi nilai yang potensi untuk bahagian atas, pasaran menganggap berada pada tahap 1.1188. Pergerakan yang mana, adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 1.1135.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah dijangkakan dalam julat antara 1.1044 - 1.1021. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pembetulan yang ketara. Di sini, sasaran adalah pada tahap 1.0987. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur menaik. Aliran utama adalah struktur tempatan untuk bahagian atas 12 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 1.1086 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.1114
Tahap Membeli: 1.1136 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.1186
Tahap Menjual: 1.1044 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.1022
Tahap Menjual: 1.1018 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.0989

Bagi urusniaga pasangan mata wang GBP / USD, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 1.2460, 1.2408, 1.2351, 1.2300, 1.2266, 1.2218 dan 1.2190. Di sini, peserta pasaran secara terus memantau perkembangan kitaran menaik pada 3 September. Kesinambungan pergerakan menaik adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 1.2351. Dalam situasi ini, sasaran adalah pada tahap 1.2408. Penembusan di mana pada gilirannya, akan membolehkan peserta pasaran mengharapkan pergerakan ke tahap 1.2460, dan apabila mencapai tahap ini, menjangkakan pengukuhan harga dalam julat antara 1.2408 - 1.2460. Untuk nilai potensi bagi bahagian atas, pasaran menganggap berada pada tahap 1.2514. Apabila mencapai di mana, jangkaan kepada penarikan semula ke bawah.

Pengukuhan pergerakan adalah dijangkakan dalam julat antara 1.2300 - 1.2266. Penembusan nilai yang kedua akan membawa kepada pembetulan yang ketara. Di sini, sasaran adalah pada tahap 1.2218. Julat antara 1.2218 - 1.2190 merupakan sokongan utama untuk kitaran menaik. Aliran utama adalah kitaran menaik pada 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 1.2351 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.2406
Tahap Membeli: 1.2409 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.2460
Tahap Menjual: 1.2300 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.2268
Tahap Menjual: 1.2264 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.2218

Bagi urusniaga pasangan mata wang USD / CHF, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 1.0024, 0.9991, 0.9974, 0.9947, 0.9914, 0.9894, 0.9872 dan 0.9830. Di sini, peserta pasaran mengikuti perkembangan struktur menaik pada 4 September. Pada masa ini, harga sedang berada dalam pembetulan. Kesinambungan pergerakan menaik adalah dijangkakan selepas penembusan pada tahap 0.9947. Dalam situasi ini, sasaran adalah pada tahap 0.9974. Pengukuhan harga adalah berada dalam julat antara 0.9974 - 0.9991. Bagi nilai potensi untuk bahagian atas, pasaran menganggap berada pada tahap 1.0024. Apabila mencapai nilai ini, di mana jangkaan kepada penarikan semula ke bawah.

Pengukuhan pergerakan adalah dijangka dalam julat antara 0.9914 - 0.9894. Penembusan nilai yang kedua akan membawa kepada pembetulan yang ketara. Di sini, sasaran adalah berada pada tahap 0.9872. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk bahagian atas. Pergerakan harga perlu disusuli dengan pergerakan menurun yang jelas. Dalam situasi ini, sasaran yang berpotensi adalah pada tahap 0.9830.

Aliran utama ialah struktur menaik pada 4 September, tahap pembetulan.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 0.9948 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.9972
Tahap Membeli: 0.9991 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.0024
Tahap Menjual: 0.9892 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.9872
Tahap Menjual: 0.9870 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.9835

Urusniaga bagi pasangan mata wang USD / JPY, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 108.76, 108.33, 108.12, 107.70, 107.49 dan 107.12. Di sini, peserta pasaran mengikuti perkembangan struktur menaik pada 3 September. Pergerakan menaik jangka pendek adalah dijangka dalam julat antara 108.12 - 108.33. Penembusan nilai terakhir akan menyebabkan pergerakan ke sasaran yang berpotensi - 108.76, apabila tahap ini dicapai, pasaran menjangkakan kepada penarikan semula ke bawah.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah mungkin dalam julat antara 107.70 - 107.49. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pembetulan yang ketara. Di sini, asaran adalah pada tahap 107.12. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk bahagian atas.

Aliran utama: struktur menaik tempatan dari 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 108.12 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 108.30
Tahap Membeli: 108.35 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 108.76
Tahap Menjual: 107.70 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 107.50
Tahap Menjual: 107.46 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 107.12

Untuk urusniaga pasangan mata wang CAD / USD, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 1.3297, 1.3275, 1.3230, 1.3208, 1.3165, 1.3140, 1.3094 dan 1.3052. Di sini, peserta pasaran mengikuti perkembangan struktur menurun pada 3 September. Pada masa ini, harga sedang berada dalam pembetulan dan membentuk potensi untuk bahagian atas 10 September. Selepas harga melepasi julat 'noise' antara 1.3208 - 1.3230, pasaran menjangka perkembangan dari struktur menaik. Dalam situasi ini, sasaran adalah pada tahap 1.3275. Pengukuhan harga adalah dalam julat antara 1.3275 - 1.3297.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah mungkin dalam julat antara 1.3163 - 1.3140. Penembusan nilai yang kedua akan membawa kepada perkembangan seterusnya aliran menurun. Dalam situasi ini, sasaran berpotensi pertama adalah pada tahap 1.3094.

Aliran utama adalah struktur menurun pada 3 September, tahap pembetulan yang ketara.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 1.3230 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.3275
Tahap Membeli: 1.3275 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.3295
Tahap Menjual: 1.3165 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.3143
Tahap Menjual: 1.3138 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 1.3096

Urusniaga bagi pasangan mata wang AUD / USD, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 0.6967, 0.6918, 0.6884, 0.6867, 0.6841, 0.6822 dan 0.6793. Di sini, peserta pasaran mengikuti perkembangan struktur menaik pada 3 September. Pergerakan menaik jangka pendek adalah dijangkakan dalam julat antara 0.6867 - 0.6884. Penembusan nilai yang kedua akan membawa kepada pergerakan ke tahap 0.6918. Pengukuhan harga adalah berhampiran nilai ini. Bagi nilai potensi untuk bahagian atas, pasaran menganggap berada pada tahap 0.6967. Apabila mencapai tahap ini, jangkaan kepada penarikan semula ke bahagian bawah.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah mungkin dalam julat antara 0.6841 - 0.6822. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pembetulan yang panjang. Di sini, sasaran yang berpotensi adalah pada tahap 0.6793. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk bahagian atas.

Aliran utama adalah struktur menaik pada 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 0.6886 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.6918
Tahap Membeli: 0.6920 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.6965
Tahap Menjual: 0.6840 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.6822
Tahap Menjual: 0.6820 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 0.6795

Untuk urusniaga pasangan mata wang EUR / JPY, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 121.95, 121.39, 120.36, 119.95, 119.32, 118.99, 118.50 dan 117.73. Di sini, pasaran menentukan sasaran seterusnya untuk bahagian atas dari struktur menaik tempatan pada 12 September. Pergerakan menaik jangka pendek adalah dijangkakan dalam julat antara 119.95 - 120.36. Penembusan nilai terakhir perlu disusuli dengan pergerakan menaik yang dinyatakan. Di sini, sasaran adalah pada tahap 121.39. Bagi nilai potensi untuk bahagian atas, pasaran menganggap berada pada tahap 121.95. Apabila mencapai di mana, jangkaan kepada pengukuhan harga, serta penarikan semula ke bawah.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah dijangkakan dalam julat antara 119.32 - 118.99. Penembusan nilai yang kedua akan membawa kepada pembetulan yang ketara. Di sini, sasaran adalah pada tahap 118.50. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur menaik.

Aliran utama adalah struktur tempatan untuk bahagian atas 12 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 119.95 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 120.34
Tahap Membeli: 120.40 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 121.30
Tahap Menjual: 119.32 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 119.00
Tahap Menjual: 119.95 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 118.50

Bagi urusniaga pasangan mata wang GBP / JPY, tahap utama pada carta masa H1 adalah: 136.13, 134.74, 134.10, 131.91, 131.36, 130.57 dan 129.70. Di sini, pasaran secara terus mengawasi perkembangan kitaran menaik pada 3 September. Pada masa ini, pasaran menjangkakan pergerakan ke tahap 134.10. Pergerakan menaik jangka pendek, serta pengukuhan harga adalah dalam julat antara 134.10 - 134.74. Bagi nilai potensi untuk bahagian atas, pasaran menganggap berada pada tahap 136.13. Apabila mencapai di mana, jangkaan kepada penarikan semula ke bawah.

Pergerakan menurun jangka pendek adalah mungkin dalam julat antara 131.91 - 131.36. Penembusan nilai terakhir akan membawa kepada pembetulan yang mendalam. Di sini, sasaran adalah pada tahap 130.57. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur menaik. Laluan pergerakan dalam harga akan membawa kepada pembentukan struktur menurun. Di sini, sasaran yang berpotensi adalah pada tahap 129.70.

Aliran utama adalah struktur menaik pada 3 September.

Cadangan dagangan:

Tahap Membeli: 132.96 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 134.10
Tahap Membeli: 134.10 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 134.72
Tahap Menjual: 131.90 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 131.36
Tahap Menjual: 131.34 Ambil keuntungan (TP) pada tahap: 130.58

* Analisis pasaran yang disiarkan di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran anda, tetapi tidak untuk memberi arahan untuk membuat perdagangan.