Berita Terkini

Analisis Pasangan Mata Wang Utama untuk 3 Disember, 2019Ramalan perdagangan untuk 3 Disember:

Ulasan analisis pasangan mata wang utama menurut carta 1 Jam:

Untuk pasangan mata wang Euro/Dolar AS, tahap utama pada carta 1H adalah: 1.1170, 1.1130, 1.1114, 1.1096, 1.1065, 1.1048 dan 1.1024. Di sini, harga telah membatalkan perkembangan aliran menurun dan pada masa ini, kami mengikuti pembentukan keadaan awal yang dinyatakan ke tahap tinggi 29 November. Kini, kesinambungan pergerakan menaik diramalkan selepas harga mencapai tahap 1.1096. Dalam kes ini, sasaran terletak pada tahap 1.1114, di mana pengukuhan harga adalah dalam julat 1.1114-1.1130. Sementara itu, penembusan harga pada tahap 1.1130 akan mendorong kepada perkembangan pergerakan ketara. Di sini, sasaran yang berpotensi adalah pada tahap 1.1170. Pergerakan menurun jangka pendek dijangkakan dalam julat 1.1065 - 1.1048. Penembusan harga pada tahap berikutnya akan mendorong kepada pembetulan lebih dalam. Di sini, sasaran terletak pada tahap 1.1024. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur menaik.

Aliran utama adalah pembentukan syarat awal ke tahap tinggi 29 November.

Cadangan Perdagangan:

Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 1.1096 dan Take profit pada tahap: 1.1146
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 1.1132 dan Take profit pada tahap: 1.1170
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 1.1065 dan Take profit pada tahap: 1.1050
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 1.1046 dan Take profit pada tahap: 1.1026

Untuk pasangan mata wang Pound/Dolar AS, tahap utama pada carta 1H adalah: 1.3075, 1.3043, 1.2994, 1.2957, 1.2903, 1.2873, 1.2842 dan 1.2817. Di sini, harga dilihat meneruskan pembentukan keadaan awal untuk kitaran menaik 27 November. Sekarang, kesinambungan pergerakan menaik diramalkan selepas harga mencapai tahap 1.2957. Dalam kes ini, sasaran terletak pada tahap 1.2994, di mana pengukuhan harga adalah berhampiran pada tahap ini. Sebaliknya, penembusan harga pada tahap 1.2995 harus disertai dengan pergerakan menaik yang disebutkan. Di sini, sasaran terletak pada tahap 1.3043. Untuk aliran menaik, kami mempertimbangkan 1.3075 sebagai tahap yang berpotensi. Selepas menembusi tahap tersebut, pasangan mata wang ini berkemungkinan besar akan membuat penarikan ke arah bawah. Pergerakan menurun jangka pendek diramalkan dalam julat 1.2903 - 1.2873. Penembusan harga pada tahap berikutnya akan membawa kepada pembetulan lebih dalam. Di sini, sasaran terletak pada tahap 1.2842. Tahap ini adalah sokongan utama untuk aliran menaik.

Aliran utama adalah pembentukan struktur menaik pada 27 November.

Cadangan Perdagangan:

Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 1.2957 dan Take profit pada tahap: 1.2992
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 1.2996 dan Take profit pada tahap: 1.3043
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 1.2903 dan Take profit pada tahap: 1.2875
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 1.2870 dan Take profit pada tahap: 1.2844

Untuk pasangan mata wang Dolar AS/Franc, tahap utama pada carta 1H adalah: 0.9979, 0.9953, 0.9935, 0.9899, 0.9864 dan 0.9820. Di sini, harga dilihat telah meneruskan pembentukan struktur menurun pada 29 November. Kesinambungan penurunan harga diramalkan selepas harga mencapai tahap 0.9899. Dalam kes ini, sasaran terletak pada tahap 0.9864, di mana pengukuhan harga adalah berhampiran pada tahap ini. Pada masa yang sama, penembusan harga pada tahap 0.9864 harus disertai dengan pergerakan menaik yang ketara. Dalam kes ini, sasaran yang berpotensi ialah pada tahap 0.9820. Penarikan semula untuk pembetulan harga dari tahap ini diramalkan. Pergerakan menaik jangka pendek diramalkan dalam julat 0.9935 - 0.9953. Penembusan harga pada tahap berikutnya akan mendorong kepada pergerakan harga yang lebih rendah. Di sini, sasaran berada pada tahap 0.9979. Tahap ini adalah sokongan utama untuk struktur penurunan harga pada 29 November.

Aliran utama adalah pembentukan isyarat awal untuk penurunan harga 29 November.

Cadangan Perdagangan:

Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 0.9935 dan Take profit pada tahap: 0.9952
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 0.9955 dan Take profit pada tahap: 0.9976
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 0.9897 dan Take profit pada tahap: 0.9866
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 0.9862 dan Take profit pada tahap: 0.9822

Untuk pasangan mata wang Dolar AS/Yen, tahap utama pada carta 1H adalah: 109.72, 109.47. 109.27, 109.11, 108.85, 108.61 dan 108.31. Di sini, harga dilihat telah membentuk potensi untuk pergerakan menurun pada 2 Disember. Kini, kesinambungan pergerakan harga ke bahagian bawah dijangkakan selepas pasangan mata wang ini menembusi tahap 108.85. Di sini, sasaran terletak pada tahap 108.61, di mana pengukuhan harga adalah berhampiran pada tahap ini. Untuk aliran menurun, kami mempertimbangkan 108.31 sebagai tahap yang berpotensi. Selepas menembusi tahap tersebut, pasangan mata wang ini berkemungkinan besar akan membuat penembusan harga pada tahap 108.60. Pergerakan menaik jangka pendek dijangka dalam julat 109.11 - 109.27. Penembusan harga pada tahap berikutnya akan mendorong kepada pembetulan lebih dalam. Di sini, sasaran berada pada taahp 109.47. Tahap ini adalah sokongan utama untuk struktur penurunan harga.

Aliran utama: potensi pembentukan pergerakan menurun pada 2 Disember

Cadangan Perdagangan:

Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 109.11 dan Take profit pada tahap: 109.26
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 109.28 dan Take profit pada tahap: 109.45
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 108.85 dan Take profit pada tahap: 108.63
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 108.58 dan Take profit pada tahap: 108.33

Untuk pasangan mata wang Dolar Kanada/ Dolar AS, tahap utama pada carta 1H adalah: 1.3404, 1.3387, 1.3355, 1.3334, 1.3311, 1.3298, 1.3278 dan 1.3250. Di sini, harga dilihat telah meneruskan dagangan dalam struktur menaik pada 19 November. Kini, kesinambungan pergerakan menaik diramalkan selepas harga menembusi tahap 1.3311. Dalam kes ini, sasaran pertama terletak pada tahap 1.3334. Sementara itu, pergerakan menaik jangka pendek dijangkakan dalam julat 1.3334 - 1.3355. Penembusan harga pada tahap berikutnya harus disertai dengan pergerakan menaik yang dinyatakan. Di sini, sasaran terletak pada tahap 1.3387. Pengukuhan harga, pada gilirannya, berada pada tahap 1.3387 - 1.3404 dan dari sini, kami menjangkakan bahawa pasangan mata wang ini akan membuat pembetulan harga. Pergerakan menurun jangka pendek, serta pengukuhan harga boleh berlaku dalam julat 1.3298 - 1.3278. Penembusan harga pada tahap berikutnya akan mendorong kepada pembetulan yang lebih dalam. Di sini, sasaran terletak pada tahap 1.3250. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur menaik.

Aliran utama adalah struktur menaik pada 19 November, tahap pembetulan harga.

Cadangan Perdagangan:

Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 1.3311 dan Take profit pada tahap: 1.3333
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 1.3335 dan Take profit pada tahap: 1.3355
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 1.3276 dan Take profit pada tahap: 1.3252
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 1.3248 dan Take profit pada tahap: 1.3220

Untuk pasangan mata wang Dolar Australia/ Dolar AS, tahap utama pada carta 1H adalah: 0.6878, 0.6851, 0.6830, 0.6807, 0.6797 dan 0.6781. Di sini, harga dilihat telah meneruskan pembentukan keadaan awal yang dinyatakan ke tahap tinggi 29 November. Kesinambungan pergerakan menaik diramalkan selepas harga mencapai tahap 0.6830. Dalam kes ini, sasaran terletak pada tahap 0.6851, di mana pengukuhan harga adalah berhampiran pada tahap ini. Sebaliknya, penembusan harga pada tahap 0.6851 akan mendorong kepada peningkatan yang ketara dalam aliran menaik. Di sini, sasaran yang berpotensi ialah pada tahap 0.6878. Pengukuhan harga adalah berhampiran pada tahap ini. Pergerakan menurun jangka pendek dijangkakan dalam julat 0.6807 - 0.6797. Penembusan harga pada tahap berikutnya akan membawa kepada pembetulan yang lebih dalam. Di sini, sasaran terletak pada tahap 0.6781. Tahap ini merupakan sokongan utama untuk struktur kenaikkan harga.

Aliran harga utama adalah pembentukan isyarat awal yang dinyatakan pada tahap tinggi 29 November

Cadangan Perdagangan:

Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 0.6830 dan Take profit pada tahap: 0.6848
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 0.6853 dan Take profit pada tahap: 0.6878
 Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 0.6807 dan Take profit pada tahap: 0.6797
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 0.6795 dan Take profit pada tahap: 0.6783

 Untuk pasangan mata wang Euro/Yen, tahap utama pada carta 1H adalah: 122.10, 121.90, 121.55, 121.29, 120.97, 120.58, 120.34 dan 120.10. Di sini, harga dilihat telah meneruskan dagangan struktur menaik tempatan pada 22 November. Kesinambungan pergerakan menaik diramalkan selepas harga mencapai tahap 120.97. Dalam kes ini, sasaran didapati terletak pada tahap 121.29. Pengukuhan harga adalah berhampiran pada tahap ini. Pergerakan menaik jangka pendek berada pada tahap 121.29 - 121.55. Penembusan harga pada tahap 121.55 harus disertai oleh pergerakan menaik yang disebutkan. Di sini, sasaran terletak pada tahap 121.90. Untuk aliran menaik, kami mempertimbangkan 122.10 sebagai tahap yang berpotensi. Selepas menembusi tahap tersebut, pasangan mata wang ini berkemungkinan besar akan membuat pengukuhan harga pada tahap 121.90 - 122.10, serta penarikan semula menurun. Pergerakan menurun jangka pendek dijangkakan pada tahap 120.58 - 120.34. Penembusan harga pada tahap berikutnya akan mendorong kepada pembetulan yang lebih dalam. Di sini, sasaran didapati berada pada tahap 120.10. Tahap ini adalah merupakan sokongan utama untuk aliran menaik.

Aliran harga utama adalah struktur menaik tempatan pada 22 November.

Cadangan Perdagangan:

Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 120.98 dan Take profit pada tahap: 121.25
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 121.30 dan Take profit pada tahap: 121.55
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 120.58 dan Take profit pada tahap: 120.36
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 120.32 dan Take profit pada tahap: 120.10

Untuk pasangan mata wang Pound/Yen, tahap utama pada carta 1H adalah: 143.45, 143.09, 142.50. 142.06, 141.15, 140.72 dan 140.24. Di sini, harga dilihat telah meneruskan perkembangan struktur menaik pada 22 November. Pergerakan menaik jangka pendek dijangkakan dalam julat 142.06 - 142.50. Penembusan harga pada tahap berikutnya akan mendorong kepada pergerakan harga yang jelas. Di sini, sasaran didapati terletak pada tahap 143.09. Untuk aliran menaik, kami mempertimbangkan 143.45 sebagai tahap yang berpotensi. Selepas menembusi tahap tersebut, pasangan mata wang ini berkemungkinan besar akan membuat pembetulan harga. Pergerakan menurun jangka pendek dijangkakan pada tahap 141.15 - 140.72. Penembusan harga pada tahap berikutnya akan membawa kepada pembetulan harga yang lebih dalam. Di sini, sasaran terletak pada tahap 140.24. Tahap ini adalah merupakan sokongan utama untuk kenaikkan harga.

Aliran harga utama adalah struktur menaik pada 22 November.

Cadangan Perdagangan:

Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 142.06 dan Take profit pada tahap: 142.50
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan membeli pada tahap: 142.52 dan Take profit pada tahap: 143.07
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 141.15 dan Take profit pada tahap: 140.74
Adalah disyorkan untuk mengambil pesanan menjual pada tahap: 140.70 dan Take profit pada tahap: 140.26

* Analisis pasaran yang disiarkan di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran anda, tetapi tidak untuk memberi arahan untuk membuat perdagangan.